master's thesis
Tradicionalni vs. gerila marketing

Spomenka Karić (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Marketing