master's thesis
Računovodstveni i porezni položaj menadžerskih nagrada

Dragana Bubalo (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting