master's thesis
Uloga javne opskrbe na tržištu električne energije

Robert Šarkić (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek