master's thesis
Uloga internih kontrola u upravljanju rizicima poduzeća

Maja Radojević (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting