master's thesis
Funkcije revizorskog odbora u sustavu korporativnog upravljanja

Jelena Babić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting