master's thesis
Financijski izvještaji osiguravajućih društava prema vrstama osiguranja

Marija Veličan (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting