master's thesis
Specifičnosti proračunskog računovodstva i analiza financijskih izvještaja Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije

Marijana Neralić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting