master's thesis
Motiviranje zaposlenika u svrhu unapređenja kvalitete

Tomislav Ručević (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Marketing