master's thesis
Motiviranje, upravljanje i kultura u suvremenom poslovnom okruženju na primjeru poduzeća Multinorm d.o.o.

Hrvoje Đurić (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Economics and Business Management