master's thesis
Porezni trendovi u zemljama članicama Europske Unije na primjeru Belgije, Francuske i Njemačke

Marijana Belobradić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting