master's thesis
Emocionalna inteligencija u poslovnom pregovaranju

Izabela Čapo - Milenić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Marketing