master's thesis
Odnosi s javnošću i politička komunikacija v 2.0

Darijan Rudan (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Marketing