undergraduate thesis
Utjecaj društveno odgovornog poslovanja na poslovanje suvremenih poslovnih subjekata - ostvarivanje konkurentske prednosti poslovnog subjekta Lidl

Marija Klanac (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Quantitative Methods and Informatics