master's thesis
Izazovi upravljanja obiteljskim poduzećem u Republici Hrvatskoj

Dominik Osmeričić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Marketing