master's thesis
Istraživanje tržišta kulturne i kreativne industrije u gradu Osijeku na primjeru filmske industrije

Matko Štivić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Quantitative Methods and Informatics