undergraduate thesis
Utjecaj medija i masovne komunikacije na stavove potrošača i odluke u kupnji

Nikolina Marčetić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Marketing