master's thesis
Financiranje i računovodstveno praćenje državnog proračuna

Jelena Modic (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting