master's thesis
Specifičnosti interne revizije u osiguravajućim društvima

Matea Čengić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting