undergraduate thesis
Carinski sustav Republike Hrvatske prije i nakon ulaska u Europsku Uniju

Mario Ivanković (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting