master's thesis
Ponašanje potrošača na tržištu farmaceutike

Danijela Dlesk (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Marketing