master's thesis
Integrirana marketing komunikacija i njezin utjecaj na potrošača

Adnan Saleh (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Marketing