Škrobak, Marijana: Neuronske mreže i stabla odlučivanja za klasifikaciju i predviđanje cijene dionica

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations