Babić, Darija: Neuronske mreže i stabla odlučivanja za predviđanje cijene dionica Kraš-a

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations