Pavić, Kristian: Prednosti mobilnih aplikacija za promociju malog i srednjeg poduzetništva, prikazano na primjeru poslovnog subjekta Šleker d.o.o.

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations