Šutalo, Filip: Poslovni plan kao temelj za donošenje odluke o pokretanju poslovnog pothvata

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations