završni specijalistički
Stavovi mladih o Hrvatskom saboru

Marina Vunić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku