završni specijalistički
Marketinški aspekti hrvatske lutrije u online okružju

Eduard Rekić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku