završni specijalistički
Upravljanje odnosima s javnošću naručitelja u javnoj nabavi

Anamarija Maloča (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku