(1 - 6 od 6)
Poveznica na dokument Računovodstveno i porezno praćenje osobnog automobila za potrebe poslovanja
Poveznica na dokument Računovodstveni i porezni aspekti obračuna amortizacije
Poveznica na dokument Računovodstvo amortizacije dugotrajne materijalne imovine na primjeru Probe d.o.o. Osijek
Poveznica na dokument Računovodstvene politike u iskazivanju dugotrajne materijalne imovine
Poveznica na dokument Informacijski sustavi i troškovi suvremenog marketinga
Poveznica na dokument Uloga i utjecaj amortizacije u poslovanju