(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Uloga teorija poduzeća u suvremenoj ekonomici
Poveznica na dokument Uloga bihevioralnih financija u modernoj ekonomiji