(1 - 7 od 7)
Poveznica na dokument Kalkulacija proizvodnje uljane repice u obrtu
Poveznica na dokument Utjecaj ovisnih troškova na kalkulaciju cijene robe na otocima
Poveznica na dokument Plaća i materijalna prava zaposlenika na primjeru HŽ infrastrukture d.o.o.
Poveznica na dokument RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI POLITIKE CIJENA U UVJETIMA NESERIJSKE PROIZVODNJE
Poveznica na dokument Standardni elementi obračuna plaće u Republici Hrvatskoj i njihove promjene u razdoblju od 2003. do 2017. godine
Poveznica na dokument Analiza prosječne plaće u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2009. godine do 2015. godine
Poveznica na dokument Računovodstvo zaliha sirovina i materijala