(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Čimbenici pozicioniranja Hrvatske kao turističke destinacije
Poveznica na dokument Menadžment u funkciji razvoja poslovnog turizma destinacije