(1 - 3 od 3)
Poveznica na dokument Organizacija i provedba marketinga u turističkoj destinaciji
Poveznica na dokument Branding the city of Šibenik as a sustainable tourist destination using social networks
Poveznica na dokument Čimbenici pozicioniranja Hrvatske kao turističke destinacije