(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Uloga kontrolinga u modernom poslovanju