(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Utjecaj ovisnih troškova na kalkulaciju cijene robe na otocima