(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Tamna strana poduzetništva
Poveznica na dokument Poduzetničko ponašanje u dinamičnom poslovnom okruženju