(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Uloga komunikacijskih vještina i etike u poslovnom pregovaranju kod proizvodnje i prodaje lima