(1 - 3 od 3)
Poveznica na dokument Ponuda stambenih kredita u hrvatskim bankama
Poveznica na dokument Upravljanje marketingom financijskih institucija - slučaj konverzije švicarskog franka u hrvatske kune
Poveznica na dokument Analiza ponude stambenih kredita na Hrvatskom bankarskom tržištu