(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Učinci fiskalne decentralizacije na financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Poveznica na dokument Ekonomska održivost administrativno-teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske