(1 - 20 od 33)

Paginacija

Poveznica na dokument CAN FOOD BE A COMPETITIVE ADVANTAGE OF CROATIAN TOURISM?
Poveznica na dokument Marketing u turizmu
Poveznica na dokument Marketinški aspekti razvoja selektivnih oblika turizma
Poveznica na dokument Organizacija i provedba marketinga u turizmu
Poveznica na dokument Upravljanje turističkom ponudom kroz primjenu mobilnog marketinga
Poveznica na dokument Marketing plan
Poveznica na dokument Upravljanje marketingom u hotelskom poslovanju
Poveznica na dokument Uloga marketinga u razvoju novog turističkog proizvoda
Poveznica na dokument Digitalni marketing kao glavna poluga za ostvarivanje poslovnih ciljeva
Poveznica na dokument Upravljanje turističkom ponudom kroz primjenu mobilnog marketinga
Poveznica na dokument E-marketing i njegova primjena u turizmu
Poveznica na dokument Guerilla marketing u turizmu
Poveznica na dokument Marketinško komuniciranje putem interneta na primjeru turističke manifestacije Vinkovačke jeseni
Poveznica na dokument Potrošač kao bitan čimbenik kontinentalnog turizma
Poveznica na dokument Upravljanje elitnim turizmom kroz resorte
Poveznica na dokument Marketinška digitalna komunikacija u turizmu
Poveznica na dokument Organizacija i provedba marketinga u turističkoj destinaciji
Poveznica na dokument Potencijali mobilnog marketinga u turizmu Republike Hrvatske
Poveznica na dokument Marketing urbanog turizma u digitalnom okruženju
Poveznica na dokument Marketing riječnog turizma

Paginacija