(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Računovodstvo amortizacije dugotrajne materijalne imovine na primjeru Probe d.o.o. Osijek