(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Utjecaj društvenih čimbenika na mlade potrošače prilikom kupnje odjevnih predmeta