(1 - 18 od 18)
Poveznica na dokument Porezni i računovodstveni tretman ulaganja u nekretnine
Poveznica na dokument Izravna strana ulaganja: analiza iskustva CEE zemalja EU
Poveznica na dokument Utjecaj globalizacije na izravna strana ulaganja
Poveznica na dokument Financiranje izdavanjem obveznica i investiranje u obveznice u Republici Hrvatskoj
Poveznica na dokument FDI u Hrvatskoj i ostalim europskim tranzicijskim zemljama
Poveznica na dokument Menadžment projekta adaptacije i dogradnje malog hotela
Poveznica na dokument Izravna strana ulaganja i svjetska ekonomija
Poveznica na dokument Geoekonomija i geopolitika: analiza njemačkog gospodarstva
Poveznica na dokument Ulaganje u vrijednosne papire kao oblik alokacije slobodnih novčanih sredstava
Poveznica na dokument ANALIZA INOZEMNIH IZRAVNIH ULAGANJA U REPUBLIKU HRVATSKU
Poveznica na dokument Globalizacija - uzroci i posljedice
Poveznica na dokument Analiza inozemnih izravnih ulaganja
Poveznica na dokument Ekonomski odnosi s inozemstvom
Poveznica na dokument Doprinos izučavanju ekonomskih učinaka izravnih stranih ulaganja
Poveznica na dokument Izravna strana ulaganja (FDI) - analiza hrvatskog iskustva
Poveznica na dokument Investicijsko bankarstvo s posebnim osvrtom na investicijske  fondove i kreiranje ulagačkog profila
Poveznica na dokument Strategija oglašavanja putem društvene mreže Facebook
Poveznica na dokument Ekonomski odnosi Republike Hrvatske s inozemstvom