master's thesis
Promocijske aktivnosti bankarstva (Internet bankarstvo, mobilno bankarstvo...)

Marija Papić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Marketing