diplomski rad
Promocijske aktivnosti bankarstva (Internet bankarstvo, mobilno bankarstvo...)
Diplomski rad iz predmeta Ponašanje potrošača

Marija Papić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za marketing