professional thesis
Upravljanje turističkim događajem

Ivana Putarek (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek