završni specijalistički
Upravljanje turističkim događajem

Ivana Putarek (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku