master's thesis
Potencijal žena u poduzetništvu i turizmu

Vesna Sikavica (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Marketing