professional thesis
Povezanost organizacijskih aspekata podjele poduzeća i uspješnosti poslovanja

Mario Filipović (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek