završni specijalistički
Povezanost organizacijskih aspekata podjele poduzeća i uspješnosti poslovanja

Mario Filipović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku